Nyilatkozat
A társadalmunk még több rászorultján segíthetünk közösen, ha Ön is együttérez velük, és rendelkezik adója 2x 1%-ról a baptista egyház és szeretetszolgálata javára. Vegyük számba akikről a baptisták napról napra gondoskodnak:
 • • 1000 hajléktalanon szállón vagy étkeztetéssel
 • • 500 gyermeken a nevelő szülői hálózaton keresztül
 • • 120 családon átmeneti otthonnal
 • • 80 menekültön átmeneti otthonnal
 • • 2000 emberen szociális étkeztetéssel
 • • 12000 idősnek házi segítségnyújtással
 • • 60 településen 2000 roma embernek tervszerű támogató szolgálattal
 • • 900 idősnek bentlakásos ellátással
 • • 400 fogyatékkal élőnek foglalkoztatással, gondozással
 • • 90 pszichiátriai betegnek gondozással
 • • 550 szenvedélybetegnek gondozázal

Emellett a jövő nemzedékből 16 000 gyermek és fiatal 30 baptista oktatási intézményben (óvoda, általános iskola, művészeti iskola, szakképzés, gimnázium, szakközépiskola és felsőoktatás) tanul, és közülük már több ezren ebben az évben szakképesítést szereznek.
Segítsünk és rendelkezzünk adónk kétszer 1%-áról a baptisták szociális és társadalmi szolgálata javára!
Kiken segítek?
 • • A rendelkező nyilatkozatok benyújtási határideje minden adómegállapítási mód esetén május 20-a.
 • • A magánszemély a rendelkező nyilatkozato(ka)t papír alapon lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán, elektronikus űrlapként, elektronikus úton is eljuttathatja az adóhatóságnak, ha nem küldte volna el az adóbevallásával együtt.
 • • A borítékos rendszer mellett a személyi jövedelemadó bevallásával (adónyilatkozatával, egyszerűsített bevallásával) együtt a nyomtatványgarnitúra részét képező íven is lehet nyilatkozni (külön-külön nyilatkozat van a két különböző 1%-nak), elektronikus vagy papír alapon, postai úton történő benyújtással.
 • • Amennyiben a munkáltató vállalja a munkáltatói adómegállapítást, a munkavállaló az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyező adattartalmú lapon) megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve legkésőbb május 10-ig eljuttathatja a munkáltatóhoz.
 • • A rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, illetve az egyházak esetén a technikai számot kell feltüntetni.
 • Egyház részére akkor is rendelkezhetünk, ha az adónk 0 forint (diákok, nyugdíjasok stb.). Ennek azért van értelme, mert az 1%-ot kiegészítő állami támogatás elosztásánál az egyes egyházak az 1%-ról rendelkezők arányában részesülnek.
Hogyan rendelkezzem?