Adószám:
BSZA 18485529-1-42

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT
Technikai szám:
0286

MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ
Adószám:
BSZA 18485529-1-42

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT
Technikai szám:
0286

MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ

Nyilatkozat a baptisták szociális munkájáról

A Magyarországi Baptista Egyház 2015. november 13-án rendezvényt szervezett a szociális munka ünnepelésére, amelyen egyházunk szociális intézményei, és a belső egyházi jogi személy gyülekezetek, szervezetek, a – hatóságok jelenlévő képviselőivel együtt – értékelték a reánk bízott, és általunk vállalt szociális munkát és szolgálatot.

Hálaadással tekintünk az alapító elődökre, akik már a baptisták állami elismerésének évében, 1905-ben, majd 1910-ben Bentlakásos Idős Otthonokat (régiesen: Menházakat) hoztak létre, egyedülálló, segítségre szoruló idős emberek számára, majd az első világháború következtében árvaságra jutottaknak Árvaházat létesítettek.

Értékeljük gyülekezeteink önkéntes szociális szolgálatát, amelyekben a hívek egymás megsegítését folyamatosan végzik. A rendszerváltozás óta számtalan alapítványt hozott létre az egyház és gyülekezetek, a szociális és karitatív szolgálatok segítésére.

Örömmel fogadtuk, amikor egyházunk, és belső egyházi jogi személy szervezeteink szociális intézmények fenntartói jogának átvételére kaptak felkéréseket, és engedélyeket.

Kinyilvánítjuk, hogy elkötelezettek vagyunk abban, hogy a baptista fenntartású szociális intézményekben folyó munka kiváló minőségű legyen, és munkatársaink ellátottakhoz való viszonyulásában a szakmai igényesség mellett jelenjen meg a krisztusi szeretet és szolgálatkészség is.

Célunk, hogy szolgálatunk középpontjában Jézus Krisztus parancsa alapján azok az emberek legyenek, akikért e szolgálatok létrejöttek, és működnek.

Magyarországi Baptista Egyház